Aforika

Aforika- Kontinente moo ho dulang batho ba sootho ka mmala, ena le dinaha tse fapaneneng tse ngata. Ebile dinaha tseo di na le batho ba buang dipuo tse fapaneng.